Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  10.04.2014р.зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (далі – Товариство)  від 07.04.2014р. прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Пашкової Л.Л. про дострокове припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства,  припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член  (Голова) Наглядової ради  Пашкова Людмила Леонідівна (паспорт АК335016, виданий 27.08.1998р. Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 2 роки; Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна (паспорт АМ800294, виданий 25.06.2002р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебувала на даній посаді 2 роки; Член Наглядової ради  Журавель Ганна Сергіївна (паспорт АН567376, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.12.2006р.). Перебувала на даній посаді 2 роки;  2. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох осіб: Член Наглядової ради – Шайкін Денис Сергійович (паспорт АН353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом діяльності обіймав посаду інженера-програміста ТОВ «БІТ ПРОДАКШН». Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради від 07.04.2014р. Шайкіна Д.С. обрано Головою Наглядової ради на строк дії повноважень НР. Член Наглядової ради – Мілюшко Олександра Едуардівна (паспорт АН410066, виданий 05.08.2005р.  Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом 5 років  обіймала  посади бухгалтера ТОВ «Система Трейдінг», бухгалтера ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест», фахівця ТОВ «Центральний Брокер». Член Наглядової ради Ващенко Олексій Олексійович (паспорт АЕ001925, виданий 07.10.1996р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймала посади головного економіста ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», економіста відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива», заступник директора ТБ «Перспектива-Коммодіті». 3. У зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Бондаренко Олега Володимировича (паспорт АЕ608452, виданий 04.06.1997р. Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області) припинити повноваження Ревізора Товариства Бондаренко О.В. Перебував на даній посаді 3 роки. 4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Товариства строком на три роки Бондаренко Олега Володимировича (паспорт АЕ608452, виданий 04.06.1997р. Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом останніх 5 років обіймав посади провідного інженере, директора ТОВ «БІТ ПРОДАКШН». Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    Директор  ПАТ «Хіммет»                                                                                  Пашковська О.М.

                                                                                                                          

ProEmitent.INFO