Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  07.04.2014р. зміна 10%


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 03.04.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 23,4171% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент»  становить  0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна. буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 12,2897% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічне акціонерне товариство «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 34497058) становив 0,4110% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ПАТ «Тера-Інвест»  становить 35 284 364 (тридцять п’ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі тристашістдесят чотири) штуки, що становить 35,7985% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    Директор  ПАТ «Хіммет»                                                                                  Пашковська О.М.

                                                                                                                  

ProEmitent.INFO