Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.02.2014р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», код за ЄДРПОУ: 33473408, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс: (056)373-97-93, електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: himmet.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі – Товариство) повідомляє, що 24.02.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 8,1824% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент»  складає 21 685 573 (двадцять один мільйон шістсот вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят три) штуки простих іменних акцій, що становить  22,0015% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

    Директор  ПАТ «Хіммет»                                                                                  Пашковська О.М.

                                                                                                                                 

 

ProEmitent.INFO