Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  18.09.2013р. зміна посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33473408, місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-97-93, електронна поштова адреса емітента: chimmet@academy.in.ua; веб-сайт емітента himmet.proemitent.info, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/н; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ «Хіммет» (далі- Товариство) від 17.09.2013р. прийнято наступні рішення:

1. Звільнити з 17.09.2013р. Гуржий Наталію Анатоліївну  за власним бажанням з посади директора Товариства. Перебувала на посаді директора Товариства з 26.06.2006р. (7 років)

2. З 18.09.2013р. призначити безстроково  Пашковську Олену Миколаївну на підставі її заяви директором Товариства за сумісництвом. Протягом своєї діяльності обіймала посади менеджера з адміністративної діяльності. Гуржий Н.А., Пашковська О.М., акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

    Директор  ПАТ «Хіммет»                                                                                    Пашковська О.М.

                                                                                                                                      18.09.2013

 

ProEmitent.INFO