Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.03.2012р. зміна складу посадових осіб емітента


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33473408, місцезнаходження емітента: 49000,                       м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40б, блок 1, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)373-97-93, електронна поштова адреса емітента: chimmet@academy.in.ua; веб-сайт емітента himmet.proemitent.info, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/н; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (далі – Товариство)  від 22.03.2012р. прийнято наступні рішення:

1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства про припинення його повноважень, як члена Наглядової ради Товариства,  відкликати з 22.03.2012 року Наглядову раду Товариства у попередньому складі:

Член Наглядової ради – Гадяцький Юрій Леонідович. Перебував на даній посаді з 08.04.2011р. (1 рік);

Член Наглядової ради – Фещенко Олена Миколаївна. Перебувала на даній посаді з 08.04.2011р. (1 рік);

Член Наглядової ради – Хлівенко Віталій Григорович. Перебував на даній посаді з 08.04.2011р. (1 рік);

2. Обрати з 23.03.2012р.  строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі в кількості трьох осіб:

Член Наглядової ради Пашкова Людмила Леонідівна. Протягом своєї діяльності обіймала посади інженера, інженера-програміста, техніка, паспортиста, оператора ПЕВМ, начальника відділу, провідного спеціаліста, начальника фінансово-економічного відділу, провідного фахівця по фондовим питанням;

Член Наглядової ради – Жовненко Наталія Анатоліївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади секретаря, спеціаліста відділу архіву, фахівця відділу депозитарної діяльності;

Член Наглядової ради – Журавель Ганна Сергіївна. Протягом своєї діяльності обіймала посади інженера по проектно-кошторисній роботі, менеджера з адміністративної діяльності, менеджера.

Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

    Директор  ПАТ «Хіммет»                                                                                    Гуржий Н.А.

                                                                                                                                      23.03.2012

 

ProEmitent.INFO