Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  13.07.2011 зміна 10%


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» повідомляє, що 13.07.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ХІММЕТ» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Товариства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРОСС КАПІТАЛ» (86157, м. Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 2, код за ЄДРПОУ 36705252) становив 32,3047% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій Товариства пакет простих іменних акцій ТОВ «ФК «Кросс Капітал» складає 9 600 000 (дев’ять мільйонів шістсот тисяч) штук, що становить 9,7399 % голосуючих акцій Товариства.
ProEmitent.INFO