Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік 07.04.2011р.


                                                                            Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33473408
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Хіммет"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Хіммет"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Комсомольська
Будинок: 40Б
Корпус: блок 1
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:
Веб-сайт емітента: 
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 07.04.2011

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (далі-Товариство), протокол б\н від 07.04.2011р.:
1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Ященко Зінаїди Іванівни від 24 березня 2011 року про припинення її повноважень, як члена Наглядової ради Товариства з 07.04.2011р. відкликано членів Наглядової Ради у попередньому складі:
- Гадяцький Юрій Леонідович (паспорт серії АК № 659047 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.12.1999 року,). Перебував на даній посаді 1 рік 10 місяців.
- Фещенко Олена Миколаївна (паспорт серії АМ № 342531 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 02.05.2001 року). Перебувала на даній посаді 1 рік 10 місяців.
- Ященко Зінаїда Іванівна (паспорт серії АН № 593382 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 26.08.1999 року). Перебувала на даній посаді 1 рік 10 місяців.
2. З 08.04.2011р. обрано строком на три роки членів Наглядової ради Товариства в новому складі:
- Гадяцький Юрій Леонідович (паспорт серії АК № 659047 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.12.1999 року). Протягом своєї діяльності обіймав посади: інженера схемотехніка відділу експлуатації ОДБ та підсистеми НБУ управління автоматизації банківських технологій, економіста, фахівця відділу з організації торгівлі на ринку цінних паперів.
- Фещенко Олена Миколаївна (паспорт серії АМ № 342531 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 02.05.2001 року). Протягом своєї діяльності обіймала посади: провідного спеціаліста, економіста, начальника відділу економічного аналізу.
- Хливенко Віталій Григорович (паспорт АМ № 512856, виданий Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 27.02.2002 року). Протягом своєї діяльності обіймав посади інженера-програміста, інженера із впровадження програмного забезпечення відділу інформаційно-технічного забезпечення.
3. З 08.04.2011р. обрано строком на три роки Ревізора Товариства в особі Бондаренко Олега Володимировича (паспорт серії АЕ № 608452 виданий Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.06.1997 року). Протягом своєї діяльності обіймав посади: провідного інженера програміста, директора.
Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської 
ProEmitent.INFO