Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  06.02.2017р. Перелік афілійованих осіб станом на 06.02.2017р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ «ХІММЕТ»

станом на 06.02.2017р.

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1

Публічне  акціонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»

33516488

49069, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1

18717264 штук простих іменних акцій

18,989959%

2.

Пашковська Олена Миколаївна

Директор ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

3.

Шайкін Денис Сергійович

Голова Наглядової Ради ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

4.

Мілюшко Олександра Едуардівна

Член Наглядової Ради ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

5.

Кутало Володимир Іванович

Член Наглядової Ради ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

6.

Бондаренко Олег Володимирович

Ревізор ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

 

                Юридичні особи, щодо яких емітент здійснює контроль

 

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1

Публічне  акціонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»

33516488

49069, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1

7290375  штук простих іменних акцій

14,580750%

2

Приватне  акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист інцест»

35985756

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30

1594700  штук простих іменних акцій

18,984523%

 

ProEmitent.INFO