Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  03.04.2015р. Перелік афілійованих осіб станом на 01.04.2015р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ "ХІММЕТ"

станом на 01.04.2015р.*

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1.

Пашковська Олена Миколаївна

Директор ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

2.

Шайкін Денис Сергійович

Голова Наглядової Ради ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

3.

Мілюшко Олександра Едуардівна

Член Наглядової Ради ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

4.

Ващенко Олексій Олексійович

Член Наглядової Ради ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

5.

Бондаренко Олег Володимирович

Ревізор ПАТ "ХІММЕТ"

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана

Акціями емітента не володіє

Акціями емітента не володіє

6 Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Форвард" 38903109 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30 10829170 штук простих іменних акцій 10,9869%

 

ProEmitent.INFO