Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна фінансова звітність емітента  next  26.04.2019р. Річна фінансова звітність за 2018 рік


Баланс на 31.12.2018р.

Звіт про фін. результати за 2018р.

Звіт про рух грошових коштів за 2018р.

Звіт про власний капітал за 2018р.

Примітки до фін. звітності
ProEmitent.INFO