Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна фінансова звітність емітента  next  2013 рік


Баланс на 31.12.2013 р.
Звіт про фінансові результати за 2013 р.
Звіт про рух грошових коштів за 2013 р.
Звіт про власний капітал за 2013 р.

ProEmitent.INFO