Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


Cкорочена назва: ПрАТ «ХІММЕТ»
ЄДРПОУ: 33473408
Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 40 Б, блок 1
Керівник: Пашковська Олена Миколаївна
Контактний телефон 0563739787
Електронна поштова адреса: chimmet@academy.in.ua
Веб-сайт chimmet.academy.in.ua

Проспект емісії акцій не розміщено оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось рішенням загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПрАТ "ХІММЕТ" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПрАТ "ХІММЕТ" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПрАТ "ХІММЕТ" не затверджувався, оскільки
затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів не розміщувалось, оскільки таких рішень не приймалось.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що ПрАТ "ХІММЕТ" не є управителем.

ProEmitent.INFO