Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  13.03.2019 Інф-ція про загальну к-сть акцій та голосуючих акцій на 19.02.2019р.


 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.02.2019 р.:

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі – Товариство) у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що станом на 19.02.2019 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «15» квітня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 98 564 000 (дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 98 364 090 (дев’яносто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі дев’яносто) простих іменних акцій.

 

Директор ПрАТ  «ХІММЕТ»    О.М.Пашковська

 

ProEmitent.INFO