Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  03.04.2018 Інформація про загальну к-ть акцій та голосуючих акцій на 29.03.2018


 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.03.2018 р.:

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі – Товариство) у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що станом на 29.03.2018 р., дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на «04» квітня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства складає 98 564 000 (дев’яносто вісім мільйонів п’ятсот шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 98 364 090 (дев’яносто вісім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі дев’яносто) простих іменних акцій.

 

Директор ПрАТ  «ХІММЕТ»    О.М.Пашковська

ProEmitent.INFO