Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  01.03.2018 Перелік док-тів, які має надати акціонер для участі у чергових зборах


Перелік документів, які має надати акціонер для участі у чергових загальних зборах акціонерів, призначених на «04» квітня 2018 року:

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі – Товариство) у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на «04» квітня 2018 року акціонери (представники акціонерів) повинні мати при собі та надати для ідентифікації наступні документи:

-         акціонер-фізична особа – оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт);

-         представник акціонера-фізичної особи або представник акціонера-юридичної особи – оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому порядку, та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт)

 

Директор ПрАТ «ХІММЕТ» О.М.Пашковська

 

ProEmitent.INFO