Приватне акціонерне товариство «Хiммет»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

  next  20.03.2017р. Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного чергових


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), буд. 40 Б, блок 1, у відповідності до ч. 8 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на «05» квітня 2017 року о 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304.

   Зміни до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства вносяться на підставі пропозиції акціонера, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства, шляхом включення нового питання та додаткового запропонованих проектів рішень.

До проекту порядку денного включене питання:

   16 питання: Зміна типу та найменування Товариства. Проект рішення з шістнадцятого питання: Змінити  тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Хіммет» на Приватне акціонерне товариство «Хіммет» та визначити:

1.  Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІММЕТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИММЕТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «HIMMET».

2.  Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ХІММЕТ»;

російською мовою: ЧАО «ХИММЕТ»;

англійською мовою: «HIMMET» PrJSC.

       

      У звязку із включенням до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства нового питання, шістнадцяте питання проекту порядку денного  «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції» вважати сімнадцятим питанням проекту порядку денного та викласти його у наступній редакції: «Проект рішення з сімнадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Комсомольська  на вулицю Старокозацька), зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну типу та найменування Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції    Пашковській Олені Миколаївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

 

      Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 03.03.2017 року № 43.

      Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, в тому числі інформація про зміни у порядку денному загальних зборів: http://chimmet.academy.in.ua.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПАТ «ХІММЕТ»                                               О.М. Пашковська         

                                                                                                                                                                                                                                                                   20.03.2017     

ProEmitent.INFO